Stavba roka 2014: Stavbárskeho Oscara získala galéria Danubiana

Vynovený Bratislavský hrad, Zámok vo Vígľaši či Elektrárňa Piešťany – to sú niektoré z ocenených pozoruhodných stavieb, ktoré vznikli tento rok na Slovensku. Hlavnú cenu v jubilejnom 20. ročníku prestížnej súťaže Stavba roka však napokon vo štvrtok večer získala novostavba galérie moderného umenia Danubiana v Bratislave–Čunove.

Danubiana Meulensteen Art Museum
Danubiana Meulensteen Art Museum
Autor:

Galéria získala aj Cenu za najlepšie projektové riešenie stavebného diela. Čím zaujala víťazná stavba porotcov?

„Okrem technickej náročnosti konštrukcie a precízneho vyhotovenia stavby porotcovia ocenili aj jej citlivé zakomponovanie do krajiny. Jej vlnivé línie akoby prechádzali do rieky a rieka do nej,“ vysvetľuje Mária Brichtová, prezidentka združenia ABF Slovakia, ktoré súťaž organizuje.

„Je to pre nás veľké zadosťučinenie. Prístavba galérie stála všetkých, ktorí nám pomáhali, more času a energie,“ hovorí Vincent Polakovič, riaditeľ galérie stojacej na štíhlom polostrove v strede mohutného toku Dunaja.

HLAVNÁ CENA a cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Danubiana Meulensteen Art Museum, novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o. Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary, AVA-stav, s.r.o. – líder združenia Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o. Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann Celkové investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. € Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Danubiana Meulensteen Art Museum
Danubiana Meulensteen Art Museum
Autor: Robert Kucmen, Ján Kukuľa

„Tento ročník sa veľmi nelíši od predchádzajúcich. Zaujímavosťou bolo výrazné zastúpenie rekonštruovaných historických objektov, ktoré zamiešali poradím ocenených diel. Aj keď nie všetky mali u porotcov taký úspech ako u verejnosti,“ hodnotí Igor Teplan, architekt a člen poroty. Dodáva, že na hlavnej cene sa porota zhodla jednoznačne a rýchlo. On sám veľmi vysoko hodnotí aj Elektrárňu v Piešťanoch (elektrárňa – historický názov).

„Ide nielen o nesmierne vydarenú a citlivú rekonštrukciu, ale aj o veľmi cennú a na Slovensku, žiaľ, skôr ojedinelú záchranu industriálnej architektúry. Vzácne je aj to, že sa zrealizoval víťazný návrh študentskej súťaže. Držím mladým kolegom palce v ďalšej kariére.“

„Som stavebná inžinierka, prihlásené stavby vnímam najmä z pohľadu kvality realizácie aj jej funkčnosti pri užívaní,“ objasňuje Anna Juhas, podpredsedníčka medzinárodnej odbornej poroty.

„Za každou stavbou stoja ľudia, preto zverejňovanie mien stavbyvedúcich a stavebných dozorov v tejto súťaži hodnotím ako veľké plus. Aj toto odlišuje súťaž Stavba roka od iných.“

Najväčšie investície v súťaži zastupovali dve stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, rekonštrukcia a obnova za 260 mil., a súkromná investícia bratislavskej novostavby Forum Business Center I za 37,5 mil. , s certifikáciou Bream Excellent. Ide o britský systém hodnotenia vplyvu stavieb na životné prostredie, jeden z najprepraco­vanejších a najkomplexnejších systémov na svete. U nás ho zatiaľ nemá ani jedna administratívna budova a v Európe ich je zopár.

Vlani získala Hlavnú cenu novostavba multifunkčného centra Central na Trnavskom mýte v Bratislave.

Denník Pravda je mediálnym partnerom súťaže Stavba roka.

Cena verejnosti 2014 – udelená internetovým hlasovaním verejnosti

Hotel The Grand Vígľaš****, Zámok Vigľaš – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Obec Vígľaš, okres Detva

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o. Projektanti – statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka Celkové investičné náklady bez DPH: 15,7 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. € Lehota výstavby: 09/2009 – 08/2014

Hotel The grand Vígľaš
Hotel The grand Vígľaš
Autor: Ing. arch. Tibor Škandík, Ing. Martin Žilka, Ing. Zsolt Papp

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce, Kompresorová stanica KS 03, novostavba, Veľké Zlievce

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Homza Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a .s. Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. a PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi Stavebník: eustream, a. s. Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. € Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké
Zlievce
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce
Autor: Ing. Gabriel Šuranyi

Cena zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o., novostavba, Košice, Galgovecká 7

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch (DE) Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE) Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o. Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. € Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r.
o., novostavba, Košice, Galgovecká 7
Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF Slovakia, s. r. o., novostavba, Košice, Galgovecká 7
Autor: Peter Uhrín

Cena Prvej stavebnej sporiteľne – Bytový dom roka 2014 vrátane rodinného domu Meinl Residence

MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o. Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o. Dozorná činnosť: MADING, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. € Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8,
Šumavská 1, 3, Žellova 6
MEINL RESIDENCE, novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6
Autor: Juraj Majerník

Cena primátora hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o. Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD. Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann Stavebník: Kancelária Národnej rady SR Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. € Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca
Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca
Autor: Martin Fridner

Cena Stavebnej fakulty STU a Technického a skúšobného ústavu stavebného

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o. Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan Projektant technologického vybavenia – Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika: Ing. Jaroslav Polák – B.J.A. Nature Energy s. r. o. Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák Stavebník: HERZ, spol. s r. o. Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko Celkové investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. € Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ
Slovensko, Bernolákovo
Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko, Bernolákovo
Autor: Andreas Hafenscher

Cena Vydavateľstva Eurostav

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO s.r.o Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o. Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s. Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda Celkové investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. € Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Elektrárňa Piešťany, rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky.
Elektrárňa Piešťany, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky.
Autor: Pato Safko
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

Banská Štiavnica, strechy

Strecha dom prikrýva, musí byť funkčná

24.09.2016 09:00

Funkcia strechy sa dlhodobo nemení. Ale akú strechu zvoliť? Toto je základná otázka, ktorú si musí položiť každý staviteľ nového obydlia.

dom, hypotéka, bývanie

Kvalita bývania závisí aj od pozemku

18.09.2016 08:51

Stavba rodinného domu je na Slovensku snom mnohých ľudí, no naplniť ho je čoraz náročnejšie, aj pre nedostatok vhodných pozemkov.

dlažba, kladenie, dom, byt, záhrada

Vonkajšia dlažba musí odolať nepriazni počasia

31.08.2016 20:00

Cesty, chodníky a spevnené plochy patria bezpochyby k hlavným úžitkovým a estetickým prvkom okolia domu či záhrady.

voda, diaľnica

Diaľnica v Turci vyvolala spor o vodu

25.09.2016 20:00

Výstavba úseku diaľnice D1 Turany – Hubová naráža na ďalšiu prekážku. Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie odporučila ministerstvu, aby trasa úseku viedla cez tunel Korbeľka.

Martin Winterkorn, Volkswagen

Exšéf Volkswagenu vraj vedel o falšovaní emisí

25.09.2016 19:54

Exšéf Volkswagenu Martin Winterkorn vedel o manipulácii s meraním emisií a podieľal sa na jej utajovaní, tvrdí Bild am Sonntag.

diaľnica, D3, cestár

Kysucká diaľnica je v polročnom sklze

25.09.2016 19:00

Diaľnica na horných Kysuciach, ktorej súčasťou sú dva tunely a niekoľko mostov vrátane najvyššieho slovenského diaľničného mostu Valy, nebude odovzdaná podľa plánov v novembri, ale až o pol roka neskôr.

súd, talár, spravodlivosť, súdy

Z vraždy Čecha v Londýne bol obvinený 29-ročný muž

25.09.2016 18:58

Zo stredajšej vraždy českého občana v Londýne bol obvinený dvadsaťdeväťročný muž, ktorého polícia zatkla v piatok.