Prečo musíte zostať v lete bez teplej vody?

, 05.10.2017 06:00
žena, umývanie riadu
Ilustračné foto. Autor:

Kým pre väčšinu ľudí leto predstavuje čas dovoleniek, pre teplárov je to čas nevyhnutných opráv. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, vykonávajú výrobcovia a dodávatelia tepla potrebnú revíziu a údržbu tepelných zariadení. V lete je totiž dosah na odberateľov najmenší.

Pravidelnými revíziami a údržbou teplári preventívne predchádzajú nečakaným poruchám a haváriám a tým zabezpečujú ich bezpečnú a bezporuchovú prevádzku počas hlavnej vykurovacej sezóny. V letnom období, keď je nízky odber tepla, výrobcovia a dodávatelia tepla zároveň realizujú viaceré finančne náročné renovácie.

Cieľom investícií je predovšetkým znížiť náklady na teplo pre odberateľov a zvýšiť efektivitu tepelných sústav. Rekonštruujú a modernizujú sa tepelné zariadenia, zavádzajú sa nové technológie, akými sú napríklad kondenzačné kotle, výmenníkové stanice, riadiace a meracie systémy a informačné siete, ktoré pozitívne ovplyvňujú efektivitu, spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému výroby a dodávky tepla.

Vďaka moderným riadiacim systémom a dispečingu sa čas odstávky výrazne skracuje. Pokým v minulosti trvali odstávky teplej vody aj niekoľko týždňov, dnes sa snažia teplári vychádzať v ústrety odberateľom v čo najväčšej miere. Odstávky teplej vody trvajú vo väčšine prípadov len niekoľko dní či dokonca hodín. V niektorých mestách má výrobca tepla k dispozícii viac zdrojov na výrobu tepla, takže počas odstávky jednej kotolne vie výrobca zabezpečiť dodávku tepla z inej kotolne. V takom prípade odberatelia odstávku nepocítia.

Ani vlastníci domových kotolní by nemali zabúdať na pravidelnú revíziu a údržbu kotolne. Pravidelná revízia a údržba kotolne sú finančne menej náročné ako odstraňovanie následkov havárie alebo náhlej poruchy. Bez pravidelnej revízie a údržby kotolne vlastníci riskujú poruchy, ako aj skrátenie životnosti zariadení a zvýšenie nákladov na teplo. Vlastníci sa o to musia postarať sami.

Čo robia teplári počas odstávok

  • kontrolu tepelnotechnických zariadení, akými sú kotle, tlakové nádoby, elektrické zariadenia, plynové zariadenia
  • opravy alebo výmeny zariadení, ktoré môžu obmedziť bezporuchovú dodávku tepla počas sezóny
  • rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla, ktoré slúžia na zmenu parametrov primárneho média a na samostatnú reguláciu dodávky teplej vody, vďaka ktorej dokážu domácnosti ušetriť na nákladoch
  • prekládky a výmeny rozvodov tepla a podobne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#leto #teplá voda #odstávky teplej vody
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku