Zdravo dýchať, zdravo bývať

, 08.06.2016 00:00

Až 90 percent nášho života trávime v uzavretých priestoroch, preto je kvalita vnútorného vzduchu kľúčová nielen pre pocit pohody, ale aj pre naše zdravie.

Fyzikálne faktory ako vlhkosť vzduchu, jeho teplota a prúdenie, vzdušné ióny a jemný prach môžu viesť k poškodeniu dýchacích ciest, ohrozeniu funkcie pľúc a k srdcovo–cievnym ochoreniam. Následkom škodlivého vplyvu biologických faktorov, akými sú plesne, baktérie, vírusy, parazity, alergény a riasy, môžu byť alergie, podráždenia, infekcie alebo zaťaženie nežiaducim zápachom. Do hry vstupujú aj alergény z domového prachu, zo zvieracích tkanív, zo stavebných materiálov a z rastlín. Tieto škodliviny spôsobujú časté zápaly pokožky a slizníc, nádchu alebo alergickú astmu. Vnútornú klímu ovplyvňujú tiež chemické faktory ako rôzne zápachy, rozpúšťadlá, CO2, dym a VOC (Volatile Organic Compound – voľná organická častica).

Nepríjemný zápach môže pochádzať z nábytku alebo z laku na podlahe, odpadových rúr alebo z vonkajšieho prostredia a môže narúšať pocit pohody či dokonca vyvolávať stres. VOC, plynné organické zlúčeniny, môžu vznikať ako výsledok prirodzeného procesu odbúravania niektorých látok z rozpúšťadiel, farieb, lakov alebo lepidiel. Možné zdravotné dôsledky sú podráždenie dýchacích ciest, poškodenie nervového systému, zaťaženie zápachom a narušenie pohody, tzv. syndróm chorých budov. Čiastočne sú tieto škodliviny aj rakovinotvorné.

Riešením je omietka na báze vápna. Neprináša do domu len prírodu. Jej antibakteriálne účinky boli známe už v antike. Dnes sa vápno využíva v medicíne, poľnohospodárstve a pri výrobe potravín. Vďaka difúznej otvorenosti pôsobí vápno ako regulátor vlhkosti.

Vápenná Baumit Klima omietka využíva a znásobuje tento efekt vďaka svojej mikropórovitej štruktúre. V porovnaní s bežnými vnútornými omietkami dokáže absorbovať viac vlhkosti za kratší čas a pomaly a rovnomerne ju v prípade poklesu vlhkosti odovzdávať späť do vnútorného vzduchu.

Baumit Klima omietka tak prispieva k podstatnému obmedzeniu extrémnych výkyvov vlhkosti, čo vedie k väčšej pohode v interiéri. Vápenná Baumit Klima omietka reguluje okrem obsahu vlhkosti aj obsah škodlivín vo vnútornom vzduchu. Jej vysoká hodnota pH = 12 – 13 zaručuje protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti. Minerálny povrch omietky navyše nevytvára náboj statickej elektriny a neumožňuje tak ukladanie jemných čiastočiek prachu. Výsledkom je zdravé, čisté a príjemné prostredie v interiéri.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#byt #dom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk