Trnavská vodárenská zvýšila cenu vodného a stočného

17.08.2010 10:35
Voda, vodovod
Ilustračné foto Autor:

Od 3. augusta zvýšila Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS), a.s., cenu vodného a stočného o 3,6 %.

Za 1 m3 vody (vodné a stočné spolu) zaplatia teraz odberatelia 1,8864 eura (s DPH), doteraz to bolo 1,8194 eura. Z toho cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom – vodné, je 0,8186 eura za m3, namiesto 0,7814 eura za m3, cena za odvedenie a čistenie odpadovej (zrážkovej) vody verejnou kanalizáciou – stočné, je 1,0678 eura za m3, doteraz bola 1,0380 eur za m3.

Zmeny v cenníku umožnilo cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, platné pre všetky vodárenské spoločnosti. Opatrenia však robia každá v inom čase. „Cenu vodného sme neupravovali tri roky,“ povedal vedúci piešťanského závodu TAVOS Peter Antal. Spoločnosť podľa jeho slov mala v poslednom období vyššie náklady ako výnosy a k tomu sa pridali aj náklady na veľké investičné projekty na odkanalizovanie regiónu.

„Nové ceny sme ohlásili správcovským spoločnostiam, tie teraz zrealizujú odpočty na vodomeroch koncových prijímateľov a až po tom možno fakturovať vodné a stočné v novej výške,“ informoval Antal.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., v súčasnosti zásobuje pitnou vodou obyvateľstvo i ostatných odberateľov v mestách a obciach na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Zároveň z tohto územia zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Pre zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 prameňov. Celková dĺžka vodovodnej siete je 856 kilometrov, na sieti je 31.799 vodovodných prípojok. Spoločnosť využíva 57 čerpacích staníc, ktoré zásobujú 28 vodojemov a akumulačných nádrží. Celková kapacita vodných zdrojov podzemnej vody je 1517 litrov za sekundu. TAVOS vznikol v roku 2003 transformáciou Západoslovenských vodární a kanalizácií, š.p., Bratislava.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku