Dopyt po bytoch a domoch bude rásť. Ceny tiež, odhaduje Brusel

29.02.2016 15:34

Dopyt po obytných jednotkách na Slovensku by mal rásť. Príčinami by mali byť vysoké percento obyvateľstva Slovenska v hlavnom produktívnom veku (25 - 40 rokov) a tiež nárast počtu jednočlenných domácností. Tvrdí to v správe o Slovensku Európska komisia.

Podľa správy to môže zintenzívniť tlak na ceny v sektore bývania. „Je pravdepodobné, že zvýhodňovanie kapitálových výnosov z investícií do bývania a nevýrazný trh s prenájmami v kombinácii s pomalou reakciou ponuky bývania budú ďalej zvyšovať tlak na ceny,“ píše sa v správe. Súčasný stav cien nehnuteľností ovplyvňujú najmä regionálne rozdiely. Ceny nehnuteľností sú najvyššie v Bratislave, čo stimuluje podnikateľov výrazne investovať do obytných nehnuteľností a infraštruktúry. „Vysoké nájomné však môže brániť mobilite pracovnej sily do týchto regiónov, najmä zo stredu a východu krajiny,“ uvádza EK.

Od konca roku 2014 sa prejavuje oživovanie cien nehnuteľností. Minulý rok vzrástli ceny o 0,7 %, čo bol prvý ročný nárast od roku 2009. Ku koncu roka 2014 boli nominálne ceny o 17 % nižšie než ich vrcholná hodnota v roku 2008. Ako ďalej uvádza komisia, bankové úvery na bývanie rástli do roku 2014 priemerným ročným tempom takmer 13 % a na konci roka 2014 predstavovali 77 % celkových bankových úverov pre jednotlivé domácnosti. Minulý rok rast úverov na bývanie aj pre nízke úrokové sadzby ešte viac zrýchlil, a to na približne 14 %.

#dom #byt
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk