Sedem najčastejších omylov pri zatepľovaní

03.01.2013 10:07
bytovka, stavba, byty, zateplenie, stavbári
Ilustračné foto Autor:

Mohlo by sa zdať, že všetky nejasnosti okolo zatepľovania už boli stokrát vysvetlené. V praxi to však vyzerá inak, omyly a chyby majiteľov domov a niektorých realizátorov sa stále opakujú. Ktoré sú najčastejšie?

Zateplenie jednej steny

Zateplením len jednej steny by sa tepelné straty znížili minimálne a väčšina tepelného toku by sa presmerovala do nezateplených častí budovy, kde by sa na chladnejších povrchoch mohla zrážať vlhkosť.

Niekedy sa užívatelia domov uchýlia k čiastočnému zatepleniu pre nedostatok financií. „Takéto riešenie odborníci neodporúčajú, viac sa oplatí venovať čas hľadaniu vhodného spôsobu financovania – prijateľnej kombinácii využitia vlastných zdrojov na účte, dotácií od štátu na odstránenie systémových porúch a úveru. Ak je skutočne potrebné rozčleniť projekt obnovy na etapy, treba to urobiť po konzultácii s odborníkom, ktorý zohľadní priority a finančné možnosti,“ radí Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Knauf Insulation.

Obavy pred nepriedušnosťou

Jedným z dôvodov, prečo majitelia domov odkladajú zateplenie alebo volia len zateplenie jednej steny, je názor, že takto zateplený dom môže „dýchať“. Priedušnosť zatepľovacieho systému sa však dá docieliť aj rozumnejším spôsobom. „Zabezpečiť priepustnosť pár sa dá použitím izolačných materiálov na báze kamennej minerálnej vlny, ktoré dobre prepúšťajú vlhkosť, čiže majú nízky difúzny odpor, kombinácii s vhodnými materiálmi, ako omietka či lepidlo v difúzne otvorených alebo trvalo prevetrávaných systémoch,“ vysvetľuje Zliechovec.

Dodatočná výmena okien

Správnym postupom je, keď sa steny zateplia po výmene okien a oprave balkónov a lodžií. Pred zateplením je potrebné preveriť stav nosnej konštrukcie, ak je odhalená a skorodovaná kovová výstuž, je ju potrebné najprv opraviť a zaceliť všetky škáry a nerovnosti na balkónovej doske. Mnohí dodávatelia zatepľovacích systémov majú aj špeciálne systémy na opravu balkónov.

Na zateplenej stene sa určite dajú dodatočne vymieňať okná, no realizácia takýchto úprav je náročná na presné a zručné vyhotovenie, preto je potrebné zveriť ju do rúk odborníkom. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa aj vlhkosť a tvoria sa plesne. Nie vždy je možné urobiť všetko naraz, preto môže byť zateplenie realizované aj postupne, no časové odstupy by mali byť čo najkratšie.

Zateplenie zvnútra

Interiérové zateplenie prináša značné riziká a je náročné na kvalitné vypracovanie detailov. Odborníci ho odporúčajú iba v nevyhnutných prípadoch, keď nie je možné zateplenie z vonkajšej strany (napr. pri historických budovách). Pri nesprávnom zrealizovaní hrozí zrážanie vlhkosti na stene pod tepelnou izoláciou, kde môže spôsobiť narušenie tepelnej izolácie a tvorbu plesní.

„Takisto je zložité vyriešiť tepelné mosty ako stropné dosky, deliace priečky a podobne. Takéto zateplenie sa preto musí riešiť vlhkostne nepriepustnou konštrukciou a finálnou povrchovou úpravou sadrokartónom,“ dodáva Zliechovec.

Tenká tepelná izolácia

Nedá sa všeobecne povedať, aký typ a hrúbka izolačného materiálu sa hodia na každú stavbu. Tieto údaje musí posúdiť a navrhnúť projektant individuálne pre konkrétny dom a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na energetickú hospodárnosť budovy. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť, či má záujem o bežný štandard alebo nízkoenergetický, prípadne energeticky pasívny dom.

V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 12 cm a podľa skúseností býva v tomto rozmere väčšinou efektívna. Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí. Pri izolácii s hrúbkou pod 10 cm môže byť teplota vnútorného povrchu obvodovej steny v zimnom období príliš nízka a môže na nej kondenzovať vlhkosť. Napokon najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy budov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a lešenárskymi prácami a ďalšie komponenty zatepľovacieho systému, lepidlo, sieťka, kotvy či omietka, takže rozdiel v cene za väčšiu hrúbku izolačného materiálu celkové náklady významne neovplyvní.

Amatérske projekty

Podľa skúseností z praxe je najviac nedostatkov spôsobených nesprávnou inštaláciou zatepľovacích systémov. Pracovníci realizačných firiem buď z nedostatku skúseností, alebo v snahe šetriť na zákazníkovi napríklad nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov namiesto toho, aby lepidlo v rovnomernej vrstve naniesli po celom obvode dosky.

Ďalším spôsobom, ako firmy môžu znehodnotiť zateplenie, je vynechanie soklového profilu, táto chyba môže mať za následok pukliny. Majiteľ domu by mal tiež sledovať, či firma používa dostatočne dlhé kotviace prvky na minerálnu vlnu a špeciálne si treba dať pozor na zateplenie okolo okien. Zlým výberom stavebnej firmy a prehnanou snahou šetriť za každú cenu vznikajú najväčšie technické chyby i finančné straty.

Nedôslednosť pri streche

Zateplenie šikmej strechy si vyžaduje skúsenú ruku, presnosť a opatrné zaobchádzanie s materiálmi. Tepelnú izoláciu je potrebné chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Najčastejšie chyby sú pri výbere vhodného druhu fólie a jej nesprávna montáž, fólia býva často pri montáži narušená či nedostatočne preložená a tak nemôže dokonale plniť svoju funkciu. Izoláciu na strane interiéru je potrebné prekryť parotesnou zábranou. V spojoch zábranu treba neprievzdušne zlepiť, vhodná je obojstranne lepiaca páska.

„Práve nesprávne zabudovanie parozábrany do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. K ďalším chybám, ktorých by sa mali realizátori vyvarovať, patrí nahrádzanie odporúčaných parozábran lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na baliace účely. Treba si uvedomiť, že pri týchto materiáloch nie je garantovaná žiadna funkčnosť,“ vystríha odborník.

Ako sa prejavuje nesprávne zateplenie?

Studené steny – bývajú spôsobené príliš tenkou alebo porušenou tepelnou izoláciou.

Vlhké fľaky a plesne – nájdeme ich najčastejšie v okolí okien a balkónov, kritickými miestami sú tiež rohy a kúty miestností. Ich príčinou býva tiež nedostatočná tepelná izolácia alebo nepresné či nedbalé pripevnenie izolačnej vrstvy k členitejším tvarom na fasáde. Treba sa tiež presvedčiť, či po zateplení nebola narušená izolácia nesprávnou manipuláciou – montážou sušiakov na bielizeň, klimatizačných jednotiek a podobne.

Pukliny, bubliny a opadávajúca izolácia – takéto poruchy môže zapríčiniť tiež len nesprávna aplikácia izolantu alebo použitie nevhodného typu či množstva komponentov zatepľovacieho systému.

Zatekanie strechy a vytváranie plesní vnútri strešnej konštrukcie – nevhodný výber izolačnej fólie a parozábrany, nedbalá aplikácia parotesnej zábrany, nepresné vymeranie jednotlivých častí tepelnej izolácie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku