Aké sú ceny v stavebníctve?

08.05.2011 08:39
hypotéka, stavebné sporenie, úver, nehnuteľnosť
Ilustračné foto Autor:

Aké sú v súčasnosti na trhu ponuky stavebných materiálov (tehál, strešnej krytiny, okien, dverí, ale aj iných), aké sú ich ceny, stúpajú alebo klesajú?

Cenníkové ceny týchto komponentov, ktoré patria medzi kontaktné zatepľovacíe systémy (ETICS) sa v podstate nezmenili. Celkom iná situácia je v tepelnoizolačných materiáloch, kde cena polystyrénu za posledné 2 roky vzrástla asi o 40 percent. Predpoklad medziročného nárastu cien minerálnej vlny je 10 %. Výrobcovia na hospodársku krízu reagujú zavádzaním lacnejších alternatív. Sú však náročnejšie na dodržanie správneho technologického postupu.

Podľa akých kritérií by sa mali spotrebitelia rozhodovať pre určitý druh materiálu alebo výrobku?

Vždy by mali brať do úvahy pomer cena – kvalita. Kvalitného dodávateľa rozpoznáte aj podľa toho, aký balík služieb ponúka a ako vám vie poradiť. Rozhodne si pýtajte referencie a choďte si ich pozrieť. Pýtajte sa priamo investora, ako je spokojný s dodávateľom. Často sa dozviete zaujímavé informácie, ktoré pri rozhodovaní využijete.

Na koľko približne vyjde hrubá stavba rodinného domu, rekonštrukcia bytu a od čoho sa cena odvíja? V akých prípadoch môže stavebník náklady na výstavbu znížiť?

To máte ako s kúpou auta – ako keby ste sa ma pýtali, čo na Slovensku stojí auto. Treba presne špecifi kovať požiadavky, podľa ktorých sa vypracuje cenová ponuka. Je tam veľa premenných vstupov: typ izolantu (minerálna vlna, polystyrén, atď.), jeho hrúbka, materiál obvodového plášťa, druh pripevnenia typ a hrúbka povrchovej úpravy, spôsob riešenia dilatačných špár a pod. Podľa toho dodávateľ vyráta presnú cenu. Zo skúseností by som čitateľom odporúčala investíciu do kvalitného projektu a stavebného dozoru (www.sasdars.sk) Investícia predstavuje iba zlomok výslednej sumy, ale je predpokladom úspešnej realizácie. V niektorých prípadoch si investor môže znížiť celkové náklady aj využitím dotačných programov.

Ľudia často siahajú po lacnejšej ponuke, mohli by ste upozorniť na riziká takého výberu? Poradiť im, ako by mali postupovať skôr, než sa rozhodnú pre určitý druh materiálu, resp. firmu?

Odporúčam spotrebiteľom, aby si pri výbere materiálu prešli referencie dodávateľa s odstupom minimálne 5 rokov po realizácii. Zamerajte sa na to, v akom stave je povrchová úprava, t. j. do akej miery je omietka znečistená, (kvalita materiálu), či ETICS vykazuje trhliny (kvalita prác a v niektorých prípadoch aj materiálu) a hlavne, ako som už spomínala, pýtajte sa investora, ako je spokojný – to nič nestojí. Čo sa týka realizačných prác, zo zákona vyplýva, že firma, ktorá realizuje zatepľovacie práce (aj rodinné domy) musí byť držiteľom licencie, ktorú vydáva TSUS. ? Aký je trend vo vývoji materiálov, vyvíjajú sa nové technológie alebo sa používajú viac staré osvedčené materiály?

Čo sa týka zatepľovacích systémov, je to napr. lepenie PUR penou, zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností materiálov (napr. „šedý“ polystyrén má pri rovnakej hrúbke o 20 % lepšiu tepelnoizolačnú schopnosť) a v neposlednom rade sa zlepšuje možnosť rôznych povrchových úprav.

Dokedy môže spotrebiteľ reklamovať zakúpený materiál, aké sú reklamačné lehoty v prípade stavebných prác?

Podľa zákona 40/1964 Zb – záruka je 2 roky. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhší čas, ustanovujú osobitné predpisy záruku dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručné lehoty na zabudované kontaktné zatepľovacie systémy dlhšie ako 60 mesiacov budia nedôveru v radoch odborníkov. Závažné nedostatky sa prejavia do 2–3 rokov, keď je ešte reálny predpoklad, že realizátor diela neukončil svoju podnikateľskú činnosť, a teda máte u koho reklamovať.

Mnohé, aj nekvalitné výrobky sa dovážajú, na čo si v takých prípadoch treba dávať pozor?

Je to pravda. Často je jediným kritériom spotrebiteľa pri výbere materiálov cena. Výrobcovia ETICS (v snahe vyhovieť tejto požiadavke trhu) vyrábajú lepiace a výstužné tmely, ktoré však nie sú súčasťou skladby systému ETICS posúdeného podľa európskych technických špecifi kácií. V praxi to znamená, že prípadné reklamácie takéhoto „systému“ investor nemôže uplatniť u výrobcu. V prípade rodinného domu rozdiel medzi systémovým a nesystémovým riešením predstavuje do 5 % z ceny diela (okolo 300 eur). Skutočne by som radila vyhnúť sa takýmto riešeniam, ktoré znižujú životnosť zateplenia. Európska únia stanovila predpokladanú životnosť na minimálne 25 rokov. Treba kupovať systémové výrobky, ktoré boli overované podľa presne stanovených metodík. Majú teda pri správnej montáži životnosť, ktorá je garantovaná. Sú síce drahšie, čo je však s prihliadnutím na ich kvalitu prirodzené. Uvedomte si fakt, že minimálna nadobúdacia cena stavebných materiálov spravidla so sebou nesie vyššie náklady na opravy, resp. cenovo náročnejšiu údržbu. V konečnom dôsledku sa aj z finančného hľadiska vždy oplatí investovať do kvality.

Ako je to s certifikátmi v prípade stavebných materiálov a prác, čo sa nimi preukazuje a akým spôsobom by mali byť stavebné výrobky a práce označené?

Firma, ktorá realizuje napr. zateplenie, by mala byť držiteľom licencie na práce s tým súvisiace. Udeľuje ju Technický a skúšobný ústav stavebný, no len tým stavebným firmám, ktoré aplikujú kontaktné tepelnoizolačné systémy pri zatepľovaní budov. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov a garantuje projektované parametre a predpoklad životnosti zateplenia – už spomínaných 25 rokov.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk